Hvad tænker tankene?

Her kan du få et indblik i hvordan de to tænketanke Cepos og Arbejderbevægelsens erhvervsråd behandler skatterelaterede emner.

Publikationer

Gå på opdagelse i visualiseringer lavet ved brug af 11 publikationer fra hver tænketank, fundet under emnet "skat".

Her ses to ordtræer for de 11 publikationer fra henholdsvis Cepos og Arbejderbevægelsens erhvervsråd. Dette kan give en fornemmelse af i hvilken sammenhæng forskellige ord optræder i artiklerne. Tryk på "Click to interact" for at vælge begyndelsesord.


Ordbrug

Ved hjælp af denne ordsky lavet over de udvalgte publikationer fra de to tænketanke, kan man se hvor meget de hver især bruger forskellige ord. Størrelsen af ordet viser  ordets procentvise frekvens. Den blå farve repræsenterer Cepos, rød repræsenterer Ae. Ved tryk på "Click to interact" kan man lave samme visualisering med ordpar.


Hjemmesider

Her præsenteres hvor mange gange udvalgte ord, med tilknytning til emnet "skat" optræder på tænketankenes hjemmesider. De samme ord er talt både for hele siden og for den del der beskæftiger sig specielt med skat. Tryk på "Click to interact" for at vælge hvilke datasæt du vil sammenligne. Det ene datasæt repræsenteres ved farve, det andet ved størrelse af felter. Det kraftigst farvede felt og det største felt er det ord som optræder mest i henholdsvis det ene og det andet datasæt.