Slutter skattekrigen nogensinde?

Det må du afgøre med dig selv bl.a. ud fra de oplysninger, som er samlet på denne hjemmeside.

Her får du vores bud, som du så kan forholde dig til:

"Skattekrigen slutter nok ikke forløbig. Den har uophørligt fundet sted i mere end 2000 år. Parterne i krigen vinder undervejs nogle slag, som giver dem magt til at bestemme over skatteudskrivningen, men når styrkeforholdet ændres, så ændres skatteudskrivningen".

"I den aktuelle skattekrig i Danmark er parterne i juni 2010 tilsyneladende enige om, at slaget om de ufinansierede skattelettelser er opdelt i 2 slag: 1. Slaget om skattelettelserne i 2004 og 2007, og 2. Slaget om skattelettelserne i 2010, hvor parterne har lukket diskussionen om de sidstenævnte ved en indirekte enighed om, at skattelettelserne i 2010 er finansierede, når man betragter dem i en periode frem til og med 2019. Slaget om skattelettelserne i 2004 og 2007 fortsætter, og det gør skattekrigen også.

Skattekrigen er en væsentlig del af det politiske liv gennem sin sammenhæng og sammenfletning med alle de øvrige politiske emner på dagsordenen så som miljø, forsvar, undervisning, ældreforsorg, børn etc., idet udgifterne til alle disse emner primært finansieres gennem skatterne, og så længe vi kæmper om de politiske emner, så kæmper vi også om skatterne.