Internetværkskortlægning - første forsøg

Kortet til højre viser hvordan skatterelaterede internetsider er forbundet online. Kortlæggelsen tog udganspunkt i følgende links:

http://ae.dk/skat
http://da.wikipedia.org/wiki/skattelettelse
http://europa.eu/scadplus/glossary/taxation_da.htm
http://penge.dk/kw/skattereform-2010
http://www.180grader.dk/oekonomi
http://www.180grader.dk/politik
http://www.altandetlige.dk
http://www.altinget.dk/skat
http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/skat
http://www.coin.dk/default.asp?subid=1
http://www.copenhagenconsensus.com/projects/denmark%20consensus.aspx
http://www.danskerhverv.dk/politik/skat/skattekommission-skattereform/sider/skattekommission-skattereform.aspx
http://www.dinepenge.dk/skat
http://www.fairforandring.dk
http://www.fm.dk/arbejdsomraader/okonomiske%20vurderinger/skattepolitiske%20problemstillinger.aspx
http://www.ft.dk/folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/udvalg/skatteudvalget.aspx
http://www.ftf.dk/oekonomi/skat/#
http://www.lavere-skat.dk
http://www.liberalalliance.dk/skat
http://www.metropenge.dk/tag/skattelettelser
http://www.oecd.org
http://www.sf.dk/default.aspx?func=article.view&id=11672
http://www.skat.dk
http://www.skattekommissionen.dk
http://www.skm.dk/publikationer/temaer/skattereform2009.html
http://www.venstre.dk/index.php?id=5732

Picture
Klik på kortet for at zoome ind og interagere med data. Det kræver muligvis et SVG-plugin.

Internetværkskortlægning - andet forsøg

Baseret på 6 online linksamlinger om skat:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=152855&vid=0
http://www.skatteborger.dk
http://www.skattetryk.dk
http://www.skm.dk/1650.html
http://www.taxsites.com
http://www.ugebreveta4.dk/globals/a4links.aspx
Picture

Internetværkskortlægning - tredje forsøg

Baseret på 127 links, fundet ved at søge på 'skattereform' på overskrift.dk:

Picture